Zelfsturende teams

Wat wij vaak zien in teams die zelfsturend (moeten gaan) werken, is dat het niet vanzelfsprekend is en niet vanzelf gaat. Er wordt enthousiast gestart, maar vaak leidt het tot onvrede, uitval van medewerkers en verhoogde druk in het team.

Na het aanstellen van zelfsturende teams, zien wij de volgende patronen:

  • Besluitvorming: er worden geen knopen doorgehakt.
  • Rol- en taakverdeling: het is niet duidelijk wie welke plek inneemt.
  • Doelvervaging en domeinverbreding: het is voor de teamleden niet helder welke kaders er zijn.
  • Inefficiëntie: er gaat veel tijd en energie verloren, wat niet in zorg gestoken wordt. In plaats daarvan gaat de energie naar het organiseren van de zelfsturing van het team.
  • Frustratie: de teamleden worden ongelukkig en haken af. Burn-out ligt op de loer.
  • Bedrijfsvoering: de resultaten worden niet gehaald.

Wat wij doen is patronen in kaart brengen die teams helpen zodat ze tijd winnen en wel effectief kunnen zijn. Ieder kan zijn of haar talenten in zetten, vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig zelfsturend te functioneren en minder op hun teamleider/coach terug te vallen.

Hierdoor besparen ze overlegtijd zodat die tijd ten goede komt aan de “handen aan het bed” en vormen ze een veilige en plezierige werkomgeving voor hen zelf, de cliënten, de achterban en overige belanghebbenden in de zorgketen.