Teams in beweging

Door de huidige maatschappelijke en financiële druk worden er soms keuzes gemaakt, waar teams niet direct een effectieve en efficiënte invulling aan kunnen geven. Enerzijds omdat ze de middelen niet hebben, anderzijds omdat hen de tijd niet is gegund het zichzelf eigen te maken. WindKracht ondersteunt organisaties, teams en professionals door hen te begeleiden in de onderlinge samenwerking, het kunnen onderhouden van de veelheid aan relaties met belanghebbenden en het bieden van een fundament voor gezonde resultaten. Uiteindelijk gaat het er om dat degene waar je de dienst aan verleent, geholpen en tevreden is, voor, tijdens en na het uitoefenen van je professie in de zorg.