Samenwerken

In onze zoektocht naar antwoorden over het verbeteren van samenwerking komen een aantal patronen naar voren: het gaat altijd om ‘ik’, ‘wij’ en de verbinding met het ‘geheel’.  Als de verbinding tussen die 3 elementen in balans is, is er vertrouwen en richting om elk probleem aan te pakken.

Door naar het systeem te kijken nemen we de hele achtergrond mee. Het systeem van herkomst – de teamleden, de oprichter van het bedrijf, de initiator van het netwerk – ze spelen allemaal een rol in het hier en nu van je team, je bedrijf of je netwerk. Ieder systeem ontwikkelt bepaalde regels en patronen. Soms prettig, soms onprettig. Als mensen zijn wij geneigd de onprettige kanten te ‘vergeten’ en weg te stoppen. De prettige dingen worden ‘gezien’, erkend en een plek gegeven. Systemen hebben de neiging onprettige ervaringen te blijven herhalen tot het moment waarop ze worden gezien, erkend en aanvaard.

Wanneer zich nieuwe mensen in een systeem aandienen – stagiaires, nieuwe teamleden, nieuwe managers, nieuwe netwerkleden – , dan worden zij deel van het bestaande systeem met zijn prettige en onprettige ervaringen. Het systeem zal proberen compleet te worden door deze nieuwe mensen op te nemen.

Dit herken je doordat je voelt dat er ongeschreven regels zijn, die niet expliciet worden gemaakt of op papier zijn gezet in de vorm van afspraken, statuten of reglementen. Je voelt ze wel, maar je kunt niet precies beschrijven wat het is. Onprettige patronen kunnen zich blijven herhalen.

WindKracht haalt deze patronen naar boven, waardoor ze kunnen worden gezien, erkend en aanvaard. Paarden houden ons zonder dubbele agenda’s en zonder oordelen een spiegel voor over hoe we individueel en als team functioneren in een groter geheel.