De kracht van paarden

Vorige maand zijn we weer samengekomen om de ‘spirit van WindKracht’ te onderzoeken, uiteraard samen met de paarden. Een mooie beweging van het geheel, met parallellen tussen onze persoonlijke en de collectieve evolutie. Het met elkaar weer doorleven van de spirit van WindKracht, het ervaren van de stille ruimte, maakt ons zeer bewust van hoe elke gedachte, elke keuze die we maken gevolgen heeft voor het geheel.
Voldoening voelen …

ZELFSTURING … KOMT VANUIT DE BRON
Vrijgave van de beweging …

Paarden bewegen zich continu in het hier en nu, wat er ook gebeurt. Ze schrikken even en herstellen zich, ze zetten energie niet vast. Als team Windkracht willen wij de beweging die gemaakt wil worden voorrang geven op een verlangen de spirit van Windkracht vast te houden. Dit betekent durven loslaten, voldoening voelen en weer vrijgeven.

Wij hebben als team besloten om, in afstemming met het Veld en vanuit de Bron van ontstaan, de energie weer vrij te geven aan dat wat is.

Dit leidt tot ons gezamenlijk besluit om per 1 juni 2021 team Windkracht op te heffen.