Coachend leiderschap

Wat verstaat WindKracht onder coachend leiderschap: organisatiestructuren zijn van herkomst gebaseerd op boven- en onderschikking (hiërarchie en status). Hierdoor hebben organisaties, managers noch medewerkers geleerd om met elkaar goede afspraken te maken, wie nu waar, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is inzake zelfsturing. Ondanks dat de term ‘coach’ een gelijkwaardigheid veronderstelt, worden we nog vaak gedreven door onze traditionele denkwijze in ‘wie is eindverantwoordelijk’ of ‘wie heeft het mandaat’. Coachend leiderschap is gericht op ontwikkeling van individuen en teams en is onlosmakelijk verbonden met het zelfsturend vermogen van de teams. Daarom is ‘coachend leiderschap’ een hippe term die in veel organisaties nog ontwikkeld moet worden.

WindKracht ondersteunt bij het ontwikkelen van coachend leiderschap als managementstijl. We ondersteunen teams om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen in eigen talenten en de verleiding te weerstaan  dat de teamleider/coach alleen weet hoe het moet. Aan de andere kant helpen we de teamleider/coach om niet het doorgeefluik van de organisatie te worden, waardoor hij/zij het respect van het team verliest en het afvalputje dreigt te worden van dat waar het team geen invulling aan kan geven of niet aan toe komt.